1. Toiminnan perusta

Yhdistys toimii Suomen Diabetesliittoon kuuluvana diabeetikkojen
paikallisyhdityksenä. Toiminnan periaatteita ovat vapaaehtoisuus,
yhteistyö ja paikallisuus. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea
jäsentensä fyysistä ja henkistä hyvinvointia tarjoamalla tietoa,
virkistystä ja vertaistukea.

2. Varsinainen toiminta

Toiminnassa pyritään tukemaan jäsenistöä omahoidossa jakamalla tietoa jakokemuksia sekä opastamalla jäseniä Diabetesliiton kursseille ja koulutukseen. Vertaistukiryhmää ei toistaiseksi ole.

Hallinto

Yhdistyksessä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokoukset ja asioita hoitaa ja
sen lakimääräisenä edustajana toimii syyskokouksen valitsema
hallitus.

Jäsenistö

Pyrimme aktiivisesti edistämään diabeetikoiden järjestäytymistä.

Koulutus

Järjestämme luentotilaaisuuksia erikseen ja yhdessä muiden paikallisyhdistysten kanssa. Lisäksi osallistumme mahdollisuuksien mukaan muiden diabetesyhdistysten, Itä-Suomen alueen ja diabetesliiton järjestämiin tilaisuuksiin.

Liikunta,kuntoutus ja virkistys

Kuntosalivuoro on varattu jäsenille tiistaisin klo 11-12 ja ”Annijumppaa”
jatketaan salilla parillisten viikkojen tiistaina klo 11-11.30,
vetäjänä Anni Laitinen. Järjestetään erilaisia liikuntapäiviä
pitkin vuotta, mm. Lapaskankaan kodalla kävely toukokuussa. Mukaan
haastetaan Eläkkeensaajat. Jäsenten toiveet otetaan huomioon
mahdollisuuksien mukaan retkien ja virkistyspäivien
toteuttamisissa.

Tiedotus

Yhdistyksen kokoukset pidetään sääntöjen määräämällä tavalla. Hallitus esittää, että kokouskutsut lähetetään kirjallisesti jäsenkirjeissä tai sähköpostilla ja laitetaan myös Kunnallislehteen. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Kutsu tehdään puhelimitse tai päätetään kokouksessa seuraavan kokouksen ajankohta.

Yhdistyksen muista tapahtumista tiedotetaan Kunnallislehden puffikirjoituksissa
ja seurapalstalla sekä ilmoituksilla.

Jäsenkirje lähetetään vähintään kaksi kertaa vuodessa jäsenille, myös
uudet jäsenet saavat kirjeen liittyessään jäseniksi.
Kunnantalon aulan yhdistyksen omassa infolokerossa on myös tietoa
jaossa sekä Terveyskeskuksen diabetesvastaanoton aulassa (neuvola).
Molempiinkin viedään myös lehti sen ilmestyttyä.

Edunvalvonta

Edunvalvojamme on diabeteshoitaja Hanna Pylvänäinen Kangasniemen
terveyskeskuksesta, hän suorittaa hoitoonohjaukset ja infoaa Kelaa,
sekä jakaa liiton esitteitä muun tiedon ohella.

3. Talous

Talouden pohjana on jäsenmaksut ja talkootyöt, joten varat koostuvat
seuraavasti:

Jäsenmaksu 14 euroa (josta liiton osuus 7 euroa)

Tulot kevät- ja syysmarkkinoilta, arvat ja muu myynti

Terveysmessut: arvat, kahvimyynti, keittomyynti

Talkootyöt Syvälahden lavalta


4. Yhteistyö

Teemme tiivistä yhteistyötä Kangasniemen terveyskeskuksen ja Apteekin kanssa. Aloitamme myös yhteistyön Sydänyhdistyksen kanssa järjestäen teatteriretkiä ja muuta virkistystoimintaa.

Edustajamme Kirsti Lähteenmäki on mukana Vanhus- ja Vammaisneuvoston
kokouksissa. Varalla Pertti Veijalainen.


Hallitus