Sähköinen reseptit : http://www.kanta.fi/

Laboratorio palvelut : https://www.islab.fi/

Kansaneläkelaitos : http://www.kela.fi/

Suomen Diabetesliitto : http://www.diabetes.fi/

Terveyden ja hyvinvointilaitos : http://www.thl.fi/